Μόνο λιπομέτρηση
12 €
Γίνεται αναλυτική και τμηματική μέτρηση (δεξι πόδι, δεξί χέρι κτλ.) της μυικής μάζας, του λίπους και του νερού (ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια), κάθως και μέτρηση του μεταβολισμού
1η Επίσκεψη
50 €
(Λήψη Ιστορικού, μετρήσεις, Λιπομέτρηση,
δίαιτα 7 ημερών, Διάρκεια Επίσκεψης 40 Λεπτά)
2η Επίσκεψη
και όλες οι άλλες
25 €
(ζύγισμα, λιπομέτρηση, δίαιτα 7 ημερών την οποία επαναλαμβάνεται όσο θέλετε, Διάρκεια Επίσκεψης 20 Λεπτά)
Οικογενειακό


Για 2 ή περισσότερα άτομα της ίδιας οικογενείας παρέχονται ειδικές τιμές έπειτα από συνεννόηση. Ζητήστε μας προσφορά
Eξ’ αποστάσεως μέσω viber, facebook, email.
30 €
(αποστολή ερωτηματολογίου + ληψη ιστορικού και φαρμάκων + σύσταση διαιτολογίου)
Eξ’ αποστάσεως μέσω viber, facebook, email.
15 €
(ανανέωση διαιτολογίου όποτε επιθυμείτε)

ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ
20 €
(εκτίμηση με μικρή ποσότητα σιέλου και διατροφικές οδηγίες με βάση τα αποτελέσματα (ΟΧΙ ΔΙΑΙΤΑ) και Λιπομετρηση
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ EURODIET
(κανονικά οι επισκέψεις και τα προϊόντα της ΕURODIET σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας.)ΣΕ όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α. 24 %