Οικονομικά Πακέτα
Μόνο λιπομέτρηση
30€ + 23% Φ.Π.Α = 35 €
Γίνεται αναλυτική και τμηματική μέτρηση (δεξι πόδι, δεξί χέρι κτλ.) της μυικής μάζας, του λίπους και του νερού (ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια), κάθως και μέτρηση του μεταβολισμού
1η Επίσκεψη
40€ + 23% Φ.Π.Α =
50 €
(Λήψη Ιστορικού, μετρήσεις, Λιπομέτρηση,
δίαιτα 7 ημερών, Διάρκεια Επίσκεψης 40 Λεπτά)
2η Επίσκεψη
και όλες οι άλλες
20€ +23% Φ.Π.Α = 25 €
(ζύγισμα, λιπομέτρηση, δίαιτα 7 ημερών την οποία επαναλαμβάνεται όσο θέλετε, Διάρκεια Επίσκεψης 20 Λεπτά)
Οικογενειακό


Για 2 ή περισσότερα άτομα της ίδιας οικογενείας παρέχονται ειδικές τιμές έπειτα από συνεννόηση. Ζητήστε μας προσφορά